แฟชั่น

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปสำหรับผู้มีอิทธิพลคือการมีอิทธิพลน้อยลง

ในขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้มีอิทธิพลอาจสูญเสียลูกค้าและสายสัมพันธ์กับผู้ชม