หุบเขาซิลิคอน

เหตุใดผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีจำนวนมากจึงลาออก

ความแตกต่างระหว่าง 'เวลาสงบ' และ 'ช่วงสงคราม'