ข้อมูล

ข้อมูลสุขภาพจิตของคุณอาจขายได้

การศึกษาของมหาวิทยาลัย Duke พบว่านายหน้าข้อมูลมีข้อมูลสุขภาพจิตส่วนบุคคลที่ได้รับจากแอพ