ตระกูล

เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนชื่อทารกอย่างไร

ดูเหมือนว่าผู้ปกครองจะพิจารณาเทคโนโลยีและวิดีโอเกมเมื่อเลือกชื่อ

ธุรกิจใหญ่ของการแช่แข็งไข่

การแช่แข็งไข่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการระบาดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ผลักดันการแต่งงานและลูกๆ ออกไป

อธิบายปัญหาการขาดแคลนสูตรทารก

มีหลายปัจจัยที่นำไปสู่การขาดแคลนสูตรสำหรับทารกในสหรัฐอเมริกา ตอนนี้องค์การอาหารและยากำลังดำเนินการแก้ไขในขณะที่ผู้ปกครองแย่งชิงกัน

วัยรุ่นกำลังจะกลับไปทำงาน

หลังจากลดลงในช่วงการแพร่ระบาดในช่วงต้น จำนวนวัยรุ่นที่มีงานช่วงฤดูร้อนก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง