วิทยาลัย

การศึกษาระดับอุดมศึกษาตรงกับการเงินระดับสูง

การควบรวมและซื้อกิจการของวิทยาลัยกำลังเพิ่มขึ้น